Arbeidsområder og info

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER

SIDEN ER UNDER ARBEID

VÅR PROSESS

01.


Vi Kommer På

Befarin (GRATIS)


Lytter til kundens ønsker,

kommer med innspill og

måler opp02.


Prisig Og

Planlegging


Vi innhenter priser fra andre

håndtverkere og levrandører03.


Bygging og 


Oppstart av prosjekte


04.


FerdigstillelseProsjekte overleverse


KONTAKT OSS NÅ FOR EN GRATILS BEFARING OG VURDERING AV PROSJEKTE